ABC-antwoordmodel

ABC antwoordmodel

Het beantwoorden van toetsvragen in de biologie kun je aanpakken d.m.v. een antwoordstramien. Het ABC model kan je daarbij helpen.

In de filmpjes worden de principes van dit antwoordmodel uitgelegd.

Er wordt een aantal vragen uitgewerkt. Misschien heb je nog niet voldoende biologiekennis om inhoudelijk deze uitwerking te kunnen volgen. Zie het dan als een voorbeeld om te leren hoe het ABC model werkt. 

Het filmpje waarboven ’turboversie’ staat, behandelt de verkorte versie van het ABC antwoordmodel. Mocht je meer uitleg willen, of willen oefenen met andere voorbeeldvragen, bekijk dan de andere filmpjes.

Het ABC antwoordmodel - turboversie
Vergelijkingsvragen

In biologietoetsen en -examens worden vaak vergelijkingsvragen gesteld. Dit zijn vragen waarbij je een vergelijking tussen twee dingen/onderwerpen moet maken.

  • Leg uit waarom …. sneller is dan…? 
  • Waarom werkt …. beter dan….?
  • Waarom draagt …. wel bij aan iets en …. niet?

Om deze vragen goed te beantwoorden (en alle punten te scoren op de toets/het examen) moet je beide kanten van de vergelijking in je antwoord mee nemen. Daarvoor zet je beide kanten van de vergelijking onder elkaar en beantwoord je beide kanten alsof het losse open vragen zijn. Hiervoor kun je het beste het ABC antwoordmodel gebruiken.

Je vindt hier verschillende versies van filmpjes waarin uitgebreid het ABC antwoordmodel wordt behandeld. Het begin van elk filmpje is gelijk. Het verschil zit in het niveau van de voorbeeldvragen die daarna aan bod komen. Boven elk filmpje staat welk niveau behandeld wordt.

Het ABC antwoordmodel - mavo/havo/vwo onderbouw :
Het ABC antwoordmodel - havo bovenbouw :
Het ABC antwoordmodel - vwo bovenbouw:

copywright: biojuf

copywright: biojuf