Conflictgedrag

Conflictgedrag

Ambivalent-, omgericht- en oversprongsgedrag

Wanneer meerdere gedragssystemen tegelijkertijd opgewekt worden, ontstaat er een conflict tussen deze gedragssystemen. Je krijgt dan conflictgedrag te zien waarbij er een menging van gedragssystemen vertoond wordt. Het gaat hier wel om een inwendig conflict. Dus in het dier of persoon zelf.

Er zijn drie vormen:

  • ambivalent gedrag;
  • omgericht gedrag;
  • oversprongsgedrag.

Bij ambivalent gedrag zie je afwisselend of gelijktijdig gedragselementen uit twee tegengestelde gedragssystemen.

Bij omgericht gedrag richt het gedragselement zich niet op de oorzaak maar op iets heel anders.

Bij oversprongsgedrag wordt een gedragselement uit een heel ander gedragssysteem geuit.