Energie

Energievoorraad

ATP: energie voor het lichaam

De bron van energie voor je cellen is ATP (Adenosine TriPhosphate). Dat is een molecuul met drie (‘tri’) fosfaatgroepen.

Door het loskoppelen van de derde fosfaatgroep komt er een beetje energie vrij, dat het lichaam kan gebruiken om te bewegen of om bijvoorbeeld warm te blijven. ATP wordt na het loslaten van de derde fosfaatgroep ADP, adenosine di fosfaat

Bron: biojuf.nl

De aerobe dissimilatie levert de meeste ATP op. Bij inspanning gebruikt het lichaam eerst de vooraad ATP. Dit raakt bij grote inspanning snel op. Creatine fosfaat (CP) vult de voorraad ATP een beetje aan. Daarna wordt glucose anaeroob afgebroken; de melkzuurgisting. Dit levert een beetje extra ATP, maar ook een lage pH in de spieren. Als je ademhaling op peil is volgt de aerobe dissimilatie. Dit levert veel meer ATP op.