Mitose

Mitose

Het verdelen van het erfelijke materiaal tijdens de celdeling

Voor de celdeling is het belangrijk dat het erfelijke materiaal, het DNA, goed gekopieerd en daarna netjes verdeeld wordt.
De mitose regelt deze verdeling van het DNA.
De mitose vindt plaats in de M-fase van de celcyclus.

celcyclus

De mitose bevat een aantal fasen:

  • profase;
  • metafase;
  • anafase;
  • telofase.

Tijdens de mitose worden er twee cellen gemaakt die elk dezelfde hoeveelheid DNA/chromosomen hebben als de cel waaruit ze zijn ontstaan. In de S-fase van de interfase verdubbelt het DNA; elk chromosoom bestaat daardoor uit twee chromatiden. In de metafase van de mitose verdeelt de cel deze chromatiden.

Chromosomen en de chromatiden zijn tijdens de mitose gespiraliseerd en daardoor korter en dikker dan een tijdens de andere fasen. Daardoor zijn ze met een gewone lichtmicroscoop te zien.