Onderzoek naar gedrag

Ethogram

Hoe maak je een ethogram en een protocol?

Biologen willen graag meetbare resultaten. Met ethogrammen en protocollen kun je gedrag meetbaar maken. Het filmpje legt uit hoe je dat doet.

Het maken van een ethogram

Een ethogram is een opsomming van gedragselementen. Deze gedragselementen worden objectief omschreven. Voor elk gedragselement wordt een afkorting gekozen.

Het opstellen van een protocol

Wanneer je daadwerkelijk het gedrag gaat observeren, maak je gebruik van een protocol om je resultaten te noteren. In dit protocol noteer welke gedragselementen je ziet. Je gebruikt hiervoor de afkortingen uit je ethogram.