Organisatie van gedrag

Organisatie van gedrag

Gedragssystemen, gedragsketens en gedragselementen

Alle waarneembare activiteiten van dieren en dus ook mensen noemen we gedrag.

Gedrag is opgebouwd uit verschillende gedragssystemen. Een gedragssysteem is weer opgebouwd uit verschillende gedragsketens die elk weer verschillende gedragselementen bevatten.

Een gedragssysteem is een verzameling van een aantal handelingen die bij elkaar horen en en hetzelfde gedragsdoel hebben.

De gedragselementen volgen elkaar in de tijd op. Dit wordt een gedragsketen genoemd. Een gedragsketen heeft een min of meer vaste opeenvolging van gedragselementen.

Een gedragselement is een aparte handeling in een gedragsketen en gedragssysteem.