Organisatie-niveaus

Organisatieniveaus

De verschillende organisatieniveaus

Biologie is de leer van het leven waarbij we op verschillende niveaus kijken naar dit leven. Deze niveaus noemen we de organisatieniveaus (van klein naar groot):

  • molecuul;
  • organel;
  • cel;
  • weefsel;
  • orgaan;
  • orgaanstelsel;
  • organisme;
  • populatie/soort;
  • ecosysteem;
  • biosfeer.

Bron: biojuf.nl

De definities

Molecuul = kleinste deeltje van een stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit 

Organel = onderdelen van de cel omgeven door een membraan, met elk een eigen taak

Cel = de kleinst levende eenheid van een organisme

Weefsel = groep cellen met ongeveer dezelfde bouw en functie

Orgaan = verschillende weefsels die samenwerken aan een taak

Organenstelsel = alle organen die
samenwerken aan dezelfde taak

Organisme = levend wezen

Populatie = groep organismen van dezelfde soort die samen een voortplantingsgemeenschap vormen

Soort = groep organismen die onderling succesvol kunnen voortplanten (waarbij vruchtbare nakomelingen ontstaan)

Ecosysteem = een afgegrensd gebied met eigen abiotische en biotische factoren

Biosfeer = deel van de aarde dat bewoond wordt door organismen

In dit filmpje worden de organisatieniveaus nogmaals behandeld. Deze keer van groot (biosfeer) naar klein (molecuul). Er wordt dus steeds meer ingezoomd.