Organisatie-niveaus

Organisatieniveaus

Biologie is de leer van het leven waarbij we op verschillende niveaus kijken naar dit leven. Deze niveaus noemen we de organisatieniveaus (van klein naar groot):

  • molecuul;
  • organel;
  • cel;
  • weefsel;
  • orgaan;
  • orgaanstelsel;
  • organisme;
  • populatie/soort;
  • ecosysteem;
  • biosfeer.

De verschillende organisatieniveaus
De definities

Molecuul = kleinste deeltje van een stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit 

Organel = onderdeel van de cel omgeven door een membraan, met elk een eigen taak

Cel = de kleinst levende eenheid van een organisme

Weefsel = groep cellen met ongeveer dezelfde bouw en functie

Orgaan = verschillende weefsels die samenwerken aan een taak

Organenstelsel = alle organen die samenwerken aan dezelfde taak

Organisme = levend wezen

Populatie = groep organismen van dezelfde soort die samen een voortplantingsgemeenschap vormen

Soort = groep organismen die onderling succesvol kunnen voortplanten (waarbij vruchtbare nakomelingen ontstaan)

Ecosysteem = een afgegrensd gebied met eigen abiotische en biotische factoren

Biosfeer = deel van de aarde dat bewoond wordt door organismen

Parts of the figures were drawn by using pictures from Servier Medical Art. Servier Medical Art by Servier is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).