Prikkel-repons

Prikkel en respons

Prikkel en respons

Elke prikkel wordt gevolgd door een respons. Deze respons wordt dan weer een prikkel voor de volgende respons, enz.

Signaal

Een signaal is een prikkel tussen soortgenoten. Dieren horen tot dezelfde soort als ze onderling succesvol kunnen voortplanten. Dat betekent dat hun nakomeling vruchtbaar moeten zijn.

Wanneer een mens tegen een kind “zit” zegt, is dit een signaal. Wanneer een mens tegen een hond “zit” is dit geen signaal (wel een prikkel).

Sleutel- en supranormale prikkel

Een sleutelprikkel is de doorslaggevende prikkel. Een sleutelprikkels wordt altijd gevolgd door een vaste respons. Het reageren op sleutelprikkels is vaak aangeboren.

Een supranormale prikkel is een overdreven sleutelprikkel. Deze overdreven sleutelprikkel heeft bij een dier vaak een extra sterke respons tot gevolg.