Soorten gedrag

Wat verstaan we onder gedrag?

Onder gedrag verstaan we alles wat dieren (en dus ook mensen) doen. Ook niets doen is gedrag. Dus lui in je bed liggen is gedrag.