Verslaglegging

Natuurwetenschappelijke verslaglegging

Eisen natuurwetenschappelijk verslag

Het verslag van een natuurwetenschappelijk experiment moet aan een aantal eisen voldoen.

De ideale opbouw van een natuurwetenschappelijk verslag heeft de vorm van een zandloper. Begint breed met de achtergrondinformatie en de probleemstelling. Richt zich vervolgens specifiek op jouw onderzoek d.m.v. de onderzoeksvraag, de hypothese, materiaal en methode, de resultaten en de conclusie. In de discussie eindig je weer breed, door je onderzoek aan de theorie te koppelen en een vervolgproef voor te stellen. Het verslag wordt afgesloten met de bronvermeldingen.

Opbouw van het verslag
Een voorbeeld (t/m het werkplan)
Hoe maak je een lijndiagram/grafiek?

Om een goede grafiek te maken, moet je aan een aantal eisen voldoen:

 • zet op de x-as de onafhankelijke variabele;
 • zet op y-as de afhankelijke variabele;
 • benoem beide assen
  (grootheden en eenheden);
 • trek een vloeiende lijn door/tussen de punten;
 • teken niet eerder of verder dan dat er gegeven is;
 • maak, indien van toepassing, een legenda.
Bronvermeldingen

Gebruik en noteer minimaal drie onafhankelijke bronnen. 

boeken:

 • achternaam, voorletter(s) auteur(s);
 • titel (en ondertitel);
 • druk;
 • plaats: uitgever of instelling;
 • jaar van uitgave;
 • gebruikte paginanummer(s).

tijdschriften:

 • achternaam, voorletter(s) auteur(s);
 • titel (en ondertitel) van het artikel;
 • naam tijdschrift;
 • plaats: uitgever of instelling;
 • jaartal;
 • jaargang (afleveringsnummer);
 • gebruikte paginanummer(s).

internet:

 • achternaam, voorletter(s) auteur(s);
 • titel (en ondertitel);
 • datum publicatie op internet/datum raadplegen;
 • url-adres (van de gebruikte pagina).