Dissimilatie

Dissimilatie in een plant

Reactievergelijkingen
fotosynthese en dissimilatieschema
Glucose
Fotosynthese en dissimilatie in een plant

De fotosynthese en de dissimilatie wisselen koolstofdioxide en zuurstof aan elkaar uit. In de filmpjes wordt uitgelegd hoe de fotosynthese en de dissimilatie met elkaar samenhangen.

In de grafiek hierboven zie de de opname en afgifte van O2 (zuurstof) gemeten bij een blad.

Bij lichtintensiteit 0 (donker), vindt er enkel dissimilatie plaats in het blad. Hiervoor heeft de plant zuurstof nodig en dit neemt het blad via de huidmondjes op. In het voorbeeld hierboven kun je aflezen dat deze plant voor de dissimilatie 100 mm O2/uur verbruikt (en dus opneemt.) 

Als het lichter wordt gaat ook de fotosynthese een rol spelen. O2 gevormd door de fotosynthese, komt eerst ten goede aan de dissimilatie. In het voorbeeld is bij 10 (x1000) lux licht, de fotosynthese gelijk aan de dissimilatie; het blad neemt geen zuurstof op en geeft het ook niet af. Dit wordt het compensatiepunt genoemd.

Wordt het lichter, dan gaat het blad O2 afgeven aan de omgeving. De afgifte van O2 + de hoeveelheid O2 dat wordt afgegeven aan de dissimilatie = de totale hoeveelheid dat geproduceerd wordt door de fotosynthese.

Bron: biojuf.nl

Het doel van de fotosynthese is het vormen van biomassa (door de vorming van glucose).

Een groene plant kan m.b.v. zonlicht anorganische stoffen (koolstofdioxide en water) omzetten in organische stoffen (glucose).

6CO2 + 6H2O  -> C6 H12 O6 (= glucose) + 6O2

Tijdens de dissimilatie wordt glucose weer omgezet in koolstofdioxide en water. Het doel van de dissimilatie is het vrijmaken van energie (in de vorm van ATP). 

C6 H12 O6 (= glucose) + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O