Grafieken

Verwerken van de resultaten

Het maken van grafieken

Om een goede grafiek te maken, moet je aan een aantal eisen voldoen:

  • zet op de x-as de onafhankelijke variabele;
  • zet op y-as de afhankelijke variabele;
  • benoem beide assen
    (grootheden en eenheden);
  • trek een vloeiende lijn door/tussen de punten;
  • teken niet eerder of verder dan dat er gegeven is;
  • maak, indien van toepassing, een legenda.
Tip:
Gebruik bij de formulering van de onderzoeksvraag de zin:
“Wat is de invloed van …X… op ….Y…?”, dan is meteen duidelijk welke gegevens op de X- en op de Y-as moeten staan.

Afhankelijk van je doel (onderzoeksvraag) bepaal je welk type grafiek je gebruikt; staafdiagram, cirkeldiagram of lijndiagram.