Hartkleppen

Hartkleppen

Hartkleppen

In het hart zitten tussen de boezems en de kamers kleppen en aan het begin van zowel de longslagaders en de aorta bevinden zich kleppen. Deze kleppen voorkómen dat het bloed de verkeerde richting op stroomt.

Bron: biojuf.nl

De hartkleppen verhinderen dat het bloed tijdens het samen trekken van de kamers, terugstroomt van de kamers naar boezems.

De aortaklep voorkomt dat het bloed terugstroomt naar de linkerkamer.

De longslagaderklep voorkomt dat het bloed terug stroomt naar de rechterkamer.

Als de hartkleppen niet goed werken, ontstaan er allerlei klachten. Het filmpje gaat hierop in.