Voortgezette assimilatie

Voortgezette assimilatie (groei) van een plant

Na de fotosynthese

Bij de fotosynthese wordt glucose gemaakt. Wanneer de plant energie nodig heeft, kan de plant deze glucose verbranden via de dissimilatie.

De plant kan de glucose ook gebruiken voor de verdere opbouw van organische stoffen. Dit wordt de voortgezette assimilatie genoemd. Wanneer een plant gegeten wordt door de volgende schakel in de voedselketen, de planteneter, kan de glucose ook worden gebruikt voor de voorgezette assimilatie. En natuurlijk kan een planteneter deze glucose ook gebruiken voor de dissimilatie.

Op deze site wordt onder het kopie ‘biochemie‘ uitgebreid ingegaan op de organische moleculen die tijdens de (voortgezette) assimilatie gevormd kunnen geworden.

Glucose