Samenlevings-vormen

Samenlevingsvormen

Symbiose

Symbiose is een samenlevingsvorm tussen organismen
van twee verschillende soorten.

We onderscheiden drie vormen:

  1. parasitisme
  2. mutualisme
  3. commensalisme

Bron: biojuf.nl

Bron: biojuf.nl

Predator-prooirelatie

Predatoren (roofdieren) eten hun prooien op. Als er veel prooidieren zijn, komen er na verloop van tijd ook meer predatoren. Daardoor neemt het aantal prooidieren weer af. Hierdoor is er weer minder voedsel voor de predatoren en die nemen dan ook weer in aantallen af. Predatoren en hun prooidieren houden elkaar in evenwicht.

Bron: biojuf.nl