Samenlevings-vormen

Samenlevingsvormen

Symbiose

Symbiose is een samenlevingsvorm tussen organismen
van twee verschillende soorten.

We onderscheiden drie vormen:

  1. parasitisme; de ene soort heeft voordeel en de andere heeft nadeel van de samenleving.
  2. mutualisme; beide soorten hebben voordeel van de samenleving.
  3. commensalisme; de ene soort heeft voordeel van de samenleving, de andere soort heeft geen voor- en geen nadeel.
Predator-prooirelatie

Predatoren (roofdieren) eten hun prooien op. Als er veel prooidieren zijn, komen er na verloop van tijd ook meer predatoren. Doordat er veel predatie is, neemt het aantal prooidieren weer af. Hierdoor is er weer minder voedsel voor de predatoren en die nemen dan ook weer in aantallen af. Predatoren en hun prooidieren houden elkaar in evenwicht. Dit is een dynamisch evenwicht. Dat wil zeggen dat de populatiegrootte binnen bepaalde grenzen blijft schommelen.